fbpx

《新政策積極消除懷孕歧視》

Category : 懷孕中 , 懷孕前

我留意到公司多咗大肚婆!記得有次同外國同事講起香港產假「前4後6」, 總共都係得十個禮拜,佢哋真係聽到眼都凸埋。 雖然對比外國長達6-10個月嘅產假,本港法定產假都仲有一段距離。不過好消息係由上年12月11日開始,法定產假已經由10個禮拜延長至14個禮拜。

政府亦隨即推出「發還產假薪酬計劃」,幫助僱主承擔延長後第11至14個禮拜嘅額外薪金。 只要透過「發還易」網站,就可以申請以每名僱員80,000元為上限嘅補償。

對於「手停口停」或者請長假有困難嘅打工仔嚟講真係個喜訊!即係全港在職懷孕媽媽🤰唔怕老闆嬲豬啦。

產假放得安心好多,減低歧視之餘,亦鼓勵生育。老闆申請咗補助又可以有多個選擇聘請散工。幾時都話香港大肚婆是幸福的💕

如果你係僱主,就留意要符合以下條件先合資格申請薪金發還:

  1. 申請所涵蓋嘅僱員須由申請人僱用,並符合《僱傭條例》訂明享有產假同產假薪酬嘅資格;

  2. 僱員已放產假及申請人已向僱員支付全數14個禮拜嘅產假薪酬;

  3. 僱員於2020年12月11日或之後分娩;

  4. 已支付予僱員的新增四個星期產假薪酬不曾及將不會獲其他政府撥款支付或補貼。

相關綱店 : https://www.rmlps.gov.hk

想慶祝吓新政策,可以嚟試做下我地嘅專業孕婦按摩療程

https://www.beautymama.com.hk/latest-offer/